Anti-COVID dezinfekce v lahvičce s rozprašovačem 200 ml

Neohodnoceno
 
Akce Novinka Efekt lupa
 
  • 1 z 2

Dezinfekční přípravek, dezinfekce rukou. Možno použít i na povrchy. Vyrobeno na základě doporučené receptury WHO.

Lahvička PET o objemu 200ml. S rozprašovačem. 

Čirá.

Garantovaný původ zboží.

Dostupnost Momentálně nedostupné
Běžná cena 135 Kč
Ušetříte 10 Kč (–7 %)
125 Kč    
Kód produktu 143
Kategorie Dezinfekce na ruce a povrchy
 

Dezinfekční přípravek, dezinfekce rukou. Možno použít i na povrchy. Vyrobeno na základě doporučené receptury WHO.

Přípravek ničí: Bakterie, plísně, viry (Acinetobacter, Pseudomonas, Klebsiella, Staphylococcus aureus, Kocuria rhizophila, Candidaalbicans, coronavirus, MERS, SARS-CoV-2, influenza A virus H1N1, MHV, TGEV a.i.)

Návod k použití: Přípravku použijte dostatečné množství (2x3 ml), aby pokryl celou plochu. Naneste na dlaně a rozetřete po celých rukou a zápěstích; zvláštní pozornost věnujte kůžičce kolem nehtů a záhybům v kůži. Může se lišit podle velikosti rukou a stavu kůže. Dobře vtírejte, dokud není kůže suchá. Tento postup by měl trvat přibližně 1 minutu. Použití maximálně 10 krát denně. Nepoužívat na poraněnou kůži nebo při výskytu kožních onemocnění.

obrazek-etiketa

GHS02 - hořlavé látky

GHS02 - hořlavé látky

 

Ethanol a denaturacní prísady denatonium benzoat. a technický benzín.

H225     Vysoce hořlavá kapalina a páry.

P102     Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210     Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P243     Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

P261     Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

P280     Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P304+P340         PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P501     Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.